• Menu
  • Menu

Privacy

Privacy policy BijzondereStreken.nl, april 2018

BijzondereStreken.nl is onderdeel van Gletscher Group B.V., Keizersgracht 203, 1016 DS, Amsterdam ([email protected]).

In dit privacy statement valt te lezen hoe BijzondereStreken.nl gebruik maakt van de informatie die bezoekers delen en over hoe men gebruik maakt van de website. Mochten wij vragen om bepaalde informatie waarmee een bezoeker geïdentificeerd kan worden, dan kan erop toe worden gezien dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met de privacy policy. BijzondereStreken.nl behoudt het recht om het privacybeleid te veranderen. Wanneer het privacybeleid wijzigt, geven wij dit op de website aan en proberen wij bezoekers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te brengen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten waarbij BijzondereStreken.nl persoonsgegevens verzamelt. BijzondereStreken.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website of andere diensten zijn verkregen. In deze privacyverklaring informeren wij je over wat er met je gegevens wordt gedaan en hoe dit in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke gegevens

Wanneer bezoekers van BijzondereStreken.nl zich inschrijven voor een nieuwsbrief, deelnemen aan een prijsvraag, een aanvraag versturen voor een groepreis of bedrijfsuitje, het contactformulier invullen of een beoordeling achterlaten kunnen er persoonsgegevens verzameld worden. Per dienst kunnen bezoekers gevraagd worden naar gegevens als naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht en geboortedatum. Daarnaast verwerken wij uw IP-adres na goedkeuring van ons cookiebeleid om hiermee je gedrag op de website te kunnen bepalen. Je hebt te allen tijde het recht om een overzicht op te vragen met daarin jouw gegevens. Indien je wilt dat jouw gegevens worden verwijderd, zodat je geen informatie meer van ons ontvangt dan kun je dit telefonisch of via e-mail kenbaar maken.

Door gebruik te maken van persoonlijke gegevens kunnen we onze dienstverlening naar de bezoeker optimaliseren. We kunnen:

  • De website aanpassen naar specifieke interesses
  • Nieuwsbrieven en andere informatie sturen, waarvan wij denken dat deze voor de bezoeker interessant is
  • Contact opnemen in verband met marktonderzoek

Prijsvragen

Door deelname aan een prijsvraag van BijzondereStreken.nl ga je akkoord met de voorwaarden die hierop van toepassing zijn. De algemene voorwaarden staan bij iedere prijsvraag vermeldt en hierover kan niet gecorrespondeerd worden. BijzondereStreken.nl is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Gebruik van gegevens

BijzondereStreken.nl zal de gegevens van bezoeker nooit verkopen of verspreiden, tenzij hier toestemming voor is gevraagd. Wel worden er nieuwsbrieven en andere e-mails verstuurd met daarin informatie, waarvan wij denken dat die voor de bezoeker relevant en interessant is.

Websites van derden

Op BijzondereStreken.nl staan advertenties en links naar sites en diensten van onze partners, adverteerders, sponsors en derde partijen vermeld. Met deze links probeert BijzondereStreken.nl de bezoeker relevante informatie aan te bieden. Wij hebben echter geen invloed op de inhoud en links op deze websites. BijzondereStreken.nl heeft hierop geen invloed en draagt ook geen verantwoordelijkheid over de wijze waarop derde partijen met gegevens van bezoekers van BijzondereStreken.nl omgaan. Deze partijen hebben hun eigen beleid ten aanzien van privacy.

Veiligheid

BijzondereStreken.nl doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de gedeelde informatie veilig is. Om openbaring van gegevens uit te sluiten zijn alle mogelijke maatregelen, die binnen ons bereik liggen, getroffen.

Cookies

BijzondereStreken.nl maakt gebruik van cookies om op te kunnen slaan op welke manier er door de bezoeker van de website gebruik wordt gemaakt: pagina’s die bezocht worden, tijd op de pagina etc. Het gebruik van cookies kan uitgeschakeld worden, maar dan wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de functionaliteit van de website. Klik hier voor het cookiebeleid van BijzondereStreken.nl >